Het recht op aanvulling en correctie

Het is belangrijk dat de gegevens die wij van u hebben en verwerken juist zijn.

U mag ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn.

Na een eigen controle voeren we deze wijzigingen direct door.

Een verzoek tot aanvulling of verbetering dient altijd schriftelijk en door u zelf te gebeuren. U kunt ons hiervoor een brief sturen. Dat kan zowel per post als per mail. Om het u gemakkelijk te maken kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Als u geen gebruik maakt van het formulier dient u er wel voor te zorgen dat alle gegevens/ stukken die nodig zijn voor een volledig verzoek tot aanvulling/ correctie in uw brief staan/ als bijlage worden toegevoegd.

Klik hier voor het aanvulling-/correctieformulier