Het recht op het maken van bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens

U mag ons vragen om uw gegevens te verwijderen.
We zullen dit verzoek altijd zorgvuldig bekijken maar wij hebben vaak toch de bevoegdheid om uw gegevens te blijven gebruiken/ te verwerken.
We gebruiken uw gegevens immers om een betaling van u te verkrijgen. De verwerking van uw persoonsgegevens is in die gevallen doorgaans nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (volgens artikel 17 lid 3 onder e) AVG).

Bezwaar maken dient altijd schriftelijk en door u zelf te gebeuren. U kunt ons hiervoor een brief sturen. Dat kan zowel per post als per mail. Om het u gemakkelijk te maken kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Als u geen gebruik maakt van het formulier dient u er wel voor te zorgen dat alle gegevens/ stukken die nodig zijn voor het maken van bezwaar in uw brief staan/ als bijlage worden toegevoegd.

Klik hier voor het bezwaarformulier