Ga terug

Overige artikelen

ik-wil-mijn-niet-betalende-huurder-n-laten-ontruimen 28-09-2017

Ik wil mijn niet betalende huurder n├║ laten ontruimen!

Het gebeurt met enige regelmaat dat wij gebeld worden met het verzoek een niet betalende huurder zo spoedig mogelijk te ontruimen. In zo’n geval kunnen wij niet anders dan de verzoeker het voor hem teleurstellende antwoord geven dat dat niet zomaar zo snel kan. Aan elke ontruiming hier in Nederland gaat een rechterlijke beslissing vooraf. En in principe wordt een ontruiming door de rechter niet uitgesproken voor huurachterstanden minder dan drie maanden.

Als het om woonruimte gaat is het zaak om als verhuurder uw huurder op de juiste wijze aan te manen voor zijn huurachterstand; hierbij is de Wet Incassokosten van toepassing. Voor een praktisch voorbeeld van een laatste aanmaning verwijzen wij u graag naar onze website, waar u onder de button “incassokosten berekenen” een zgn. veertien-dagen/ wik-brief kunt vinden. Bij bedrijfsruimte is een dergelijke brief niet dwingend voorgeschreven, maar zeker niet verkeerd om als leidraad te gebruiken. U kunt in dat geval ook de termijn die u de huurder gunt om te betalen korter laten zijn.

Als er naar aanleiding van de wik-brief niet wordt betaald, dan doet u er goed aan om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Deze heeft namelijk alles in huis om uw huurvordering deskundig te behandelen, vanaf de eerste sommatie tot en met de eventuele ontruiming. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag namelijk een vonnis tot ontruiming ten uitvoerleggen.

Zoals hiervoor aangegeven zal er eerst een gerechtelijke procedure moeten worden opgestart om uw huurder te veroordelen tot betaling van de huurachterstand. Indien de achterstand dus 3 maanden of meer bedraagt, kan ook de eis tot ontbinding van het huurcontract en de ontruiming van het gehuurde worden ingesteld. Na het verkrijgen van het vonnis zal de deurwaarder deze aan uw huurder betekenen en bevel doen om aan het vonnis te voldoen.

Bij een betalingsveroordeling kan de deurwaarder, als uw huurder dan nog steeds niet vrijwillig betaalt, beslag leggen op bijvoorbeeld loon of uitkering van uw huurder. Met een vonnis waarbij, naast een betalingsveroordeling, ook de ontbinding en ontruiming is toegewezen, heeft de deurwaarder een grote stok achter de deur om de huurder tot betaling van de huurachterstand te bewegen. En mocht dit niet lukken, kan er worden ontruimd, zodat u in ieder geval de woning of de bedrijfsruimte weer in eigen beheer kunt nemen en op zoek kunt gaan naar een nieuwe, wel betalende huurder!

Er valt nog veel meer te vertellen over de gang van zaken bij huurachterstand, maar dat zou in het kader van deze blog te ver voeren. Aarzel echter niet om contact met ons te zoeken als u nog vragen hierover heeft!