Ga terug

Overige artikelen

mijn-schuldenaar-is-overleden-wat-nu 01-12-2016

MIJN SCHULDENAAR IS OVERLEDEN, WAT NU?

Indien uw schuldenaar is overleden is het zaak te achterhalen wie de erven zijn en of die erven zijn aan te spreken. De erven van uw schuldenaar kunnen door ons worden achterhaald via de Basisregistratie Personen (BRP), zodat tegen hen een procedure kan worden opgestart. Het is dan wel belangrijk te weten of de erven de erfenis hebben aanvaard en op welke manier zij dat hebben gedaan.

Een erfenis kan in haar geheel worden geaccepteerd, dat wil zeggen met alle lusten en lasten. Dat heet zuiver aanvaarden. Dan krijg je als erfgenaam dus, naast de bezittingen van de overledene, ook zijn of haar schulden. U kunt in zo’n geval deze erfgenaam aanspreken voor hetgeen u nog tegoed heeft van de overledene.

Een erfgenaam kan de erfenis ook in haar geheel verwerpen. De erfgenaam moet hiervoor een verklaring afleggen  bij de rechtbank van het arrondissement waarin de woonplaats van de overledene gelegen is. In dat geval krijgt de erfgenaam niets, maar is hij ook niet aan te spreken voor de schulden van de overledene.

De laatste mogelijkheid is het zogeheten beneficiair aanvaarden van een erfenis. Ook daarvoor is het afleggen van een verklaring bij de rechtbank noodzakelijk. Dit gaat automatisch zo bij minderjarige erven en bij erven  die onder bewind zijn gesteld. Bij een beneficiaire aanvaarding wordt de erfenis alleen geaccepteerd als het saldo van bezittingen en schulden positief uitpakt. Erfgenamen die hiervoor kiezen hebben meestal bijstand van een notaris, die eerst in kaart brengt wat er aan schulden en bezittingen is en er dan voor zorg draagt dat iedereen, dus ook u, zijn/ haar deel krijgt.

Vóór 1 september 2016 was het meenemen van het spreekwoordelijke theelepeltje uit het huis van de overledene al voldoende om de erfenis de accepteren. Nu beschermt de “Wet bescherming erfgenamen” al te naïeve erfgenamen tegen onverwachte schulden uit een erfenis. Het meenemen van bijvoorbeeld een fotoboek is nu toegestaan, maar het verkopen van spullen of het alvast verdelen van een waardevolle inboedel niet. Het gaat er eigenlijk om dat eventuele schuldeisers niet worden benadeeld door handelingen van nabestaanden.
Daarnaast kunnen erven na 1 september 2016 soms nog van een schuldenerfenis af, zelfs na acceptatie daarvan. Als zij kunnen aantonen dat zij onmogelijk van de schulden kunnen weten, kunnen zij aan de kantonrechter vragen om hun privévermogen alsnog tegen de schuldeisers van de overledene te beschermen.
Het antwoord op de in de titel gestelde vraag is dus afhankelijk van de keuzes die de erfgenamen van uw schuldenaar hebben gemaakt.

Als u hierover nog vragen heeft, neem gerust contact met ons op!