Ga terug

Overige artikelen

nieuwe-uitleg-bestaande-regels-14-dagen-brief 27-03-2017

NIEUWE UITLEG BESTAANDE REGELS 14-DAGEN-BRIEF

Met de Wet Incasso Kosten (hierna verder “WIK”) zijn er vanaf 01 juli 2012 strenge eisen waaraan de aanmaning die een schuldeiser aan zijn schuldenaar stuurt in ieder geval dient te voldoen wil deze succesvol aanspraak kunnen maken op vergoeding van de incassokosten. Deze strenge eisen gelden alleen ten opzichte van consument schuldenaren (zij die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf) en dus niet ten aanzien van zakelijke schuldenaren. De uitleg van de vereisten leverde in de praktijk nogal eens problemen op en dus heeft de Hoger Raad zich hierover uitgesproken.

De praktijk
Op 25 november 2016 heeft de Hoge Raad (dit is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland) zich gebogen over de vraag wanneer er nu sprake is van een juiste toepassing van de eisen die zijn neergelegd in de WIK. Het antwoord van de Hoge Raad heeft invloed gehad op de inhoud en de verzending van de kosteloze 14-dagen-brief. Wij zullen hierna verder spreken van een WIKbrief.

Inmiddels heeft het landelijk overleg van kantonrechters (het LOVCK&T), naar aanleiding van de beslissing van de Hoge Raad de hierna genoemde aanbevelingen geformuleerd waaraan de WIK-brief dient te voldoen.

Nieuw
In de WIK-brief moet aan de consument schuldenaar in ieder geval 14 dagen de tijd zijn gegeven om zonder bijkomende kosten te betalen. In de brief dient te staan dat er betaald moet worden ‘binnen 14 dagen vanaf de dag nadat de brief is bezorgd’ of ‘is ontvangen’.

Het is ook toegestaan om een ruimere termijn in de WIK-brief op te nemen zolang het maar duidelijk is dat de termijn pas aanvangt na de ontvangst van de brief en niet na de verzending van de brief.

Verwarrende formulering? Afwijzing kosten
Alle andere formuleringen kunnen volgens de kantonrechters verwarrend of misleidend zijn en kunnen er de reden van zijn dat een rechter in de procedure de gevorderde incassokosten afwijst.

Voorbeeldbrieven
Omdat er geen overgangsfase wordt gehanteerd is het belangrijk dat uw WIK-brieven direct voldoen aan de nieuwe uitleg van de WIKregels. Een voorbeeldbrief treft u aan op onze website.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!