Ga terug

Overige artikelen

welke-kleine-lettertjes 10-05-2016

WELKE KLEINE LETTERTJES?

In uw algemene voorwaarden, kunt u bepalingen opnemen waarvan u wilt dat die standaard gelden voor de overeenkomsten die u sluit. Ze moeten dan wel van toepassing zijn. Wanneer is dat zo?

Toepasselijkheid
Om succesvol een beroep op de inhoud van uw algemene voorwaarden te doen moet u bij het aangaan van de overeenkomst melden dat uw voorwaarden van toepassing zijn en u moet ervoor zorgen dat uw klant van de inhoud kennis heeft kunnen nemen.

Kenbaar
Om er zeker van te zijn dat uw voorwaarden bij uw klanten kenbaar zijn kunt u deze op meerdere manieren onder de aandacht brengen.

  1. Fysiek overhandigen: voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt u een afschrift van de voorwaarden aan de klant.
  2. Digitaal beschikbaar stellen: komt er tussen u en uw klant online een overeenkomst tot stand, dan kunt u uw voorwaarden ook digitaal beschikbaar stellen en uw site zo inrichten dat uw klant in geval van bestelling akkoord moet gaan met uw voorwaarden. Uw klant moet wel de mogelijkheid hebben de (digitale) voorwaarden op te slaan.
  3. Verwijzing naar de vindplaats: indien de algemene voorwaarden niet ter hand kunnen worden gesteld, kan in bepaalde gevallen volstaan worden met verwijzing naar de bij de Kamer van Koophandel of rechtbank gedeponeerde algemene voorwaarden.

Conclusie
Indien iemand geen kennis heeft kunnen nemen van uw algemene voorwaarden, bij aanvang van de overeenkomst op de hiervoor genoemde manieren, dan zijn ze ook niet van toepassing. Om achteraf geen discussie te krijgen over het al dan niet toepasselijk zijn van uw voorwaarden doet u er verstandig aan om in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen dat uw voorwaarden van toepassing  en sluit u een exemplaar van uw voorwaarden bij. Indien uw klant de overeenkomst voorzien van uw voorwaarden ondertekent dan is over de toepasselijkheid van uw “kleine lettertjes” in ieder geval geen onduidelijkheid meer over.

Twijfelt u over de toepasselijkheid van uw voorwaarden? Neem gerust contact op met één van onze juristen.