Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen

U mag ons vragen om uw gegevens te wissen.

In de meeste situaties hebben we een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval kunnen we die gegevens niet verwijderen.

We zullen uw verzoek altijd zorgvuldig bekijken en u laten weten of we gegevens van u kunnen verwijderen. Als dat niet kan, geven we daar een reden van op.

Een verzoek tot aanvulling of verbetering dient altijd schriftelijk en door u zelf te gebeuren. U kunt ons hiervoor een brief sturen. Dat kan zowel per post als per mail. Om het u gemakkelijk te maken kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Als u geen gebruik maakt van het formulier dient u er wel voor te zorgen dat alle gegevens/ stukken die nodig zijn voor een volledig verzoek om gegevens te laten verwijderen in uw brief staan/ als bijlage worden toegevoegd.

Klik hier voor het vergeet-mij-formulier