Ga terug

Overige artikelen

tijdelijk-woonruimte-verhuren-wordt-makkelijker-per-1-juli-2016 29-06-2016

Tijdelijk woonruimte verhuren wordt makkelijker per 1 juli 2016!

Woonruimte tijdelijk verhuren is nu nog lastig, maar vanaf 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden. Vanaf dat moment treedt de nieuwe Wet Doorstroming Woningmarkt in werking. Het is andermaal een poging van de regering (net als bij de inkomensafhankelijke huurverhoging)  om de mobiliteit op de woningmarkt te vergroten. Deze nieuwe wet introduceert onder meer de tijdelijke huurovereenkomst voor jongeren en voor grote gezinnen.

Voor een zelfstandige woonruimte kan in het vervolg een tijdelijke huurovereenkomst van maximaal twee jaar worden afgesloten. Voor onzelfstandige woonruimte kan dat zelfs voor maximaal 5 jaar.

Momenteel zijn de mogelijkheden om tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder huurbescherming heeft beperkt. Je hebt alleen de huurovereenkomst voor naar de aard van beperkte duur, die echter alleen om de hoek komt kijken bij de verhuur van wisselwoningen of vakantiehuisjes. Ook  kun je huurbescherming uitsluiten door het toepassen van de Leegstandswet. In de huidige situatie is het tevens zo dat  een huurder en een verhuurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds kunnen opzeggen, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen.

Per 1 juli 2016 gaan er een aantal zaken nadrukkelijk veranderen. De tijdelijke huurovereenkomst hoeft namelijk niet meer te worden opgezegd.  Deze eindigt door het verstrijken van de overeengekomen periode.  Het tijdelijk verhuren van een  woning of kamer wordt dus eenvoudiger. De verhuurder heeft wel een verplichting. Hij moet vóór afloop van de bepaalde tijd, de huurder er schriftelijk van in kennis stellen dat de huurovereenkomst gaat eindigen en dat hij de woning of kamer dus moet ontruimen. Aan deze  aanzegging zijn termijnen verbonden. De verhuurder moet de huurder niet eerder dan drie maanden en uiterlijk één maand voordat het contract afloopt van de beëindiging in kennis stellen. Doet de verhuurder dit niet, of te laat, dan wordt het contract voor onbepaalde tijd verlengd. En dan geniet de huurder als vanouds weer huurbescherming. Dit geldt zowel voor de woningverhuur alsook voor de kamerverhuur. De verhuurder moet dit dus strak in de gaten houden!

Tussentijds opzeggen wordt voor de huurder wel mogelijk, waardoor de huurder de gelegenheid heeft direct te handelen zodra deze wenst te verhuizen. De verhuurder kan tussentijds niet opzeggen.

Voor woningbouwcorporaties gelden een aantal beperkingen. Krachtens het nieuwe artikel 48 van de Woningwet mogen toegelaten instellingen voor woningen in de sociale sector alleen een tijdelijke huurovereenkomst voor maximaal twee jaar sluiten met speciale groepen die door de minister worden aangewezen. Hierbij kan worden gedacht aan huurders die voor hun werk of studie tijdelijk in een andere plaats of een ander land werken of studeren, asielzoekers die snel moeten worden gehuisvest of jongeren die gebruik maken van begeleid wonen. Voor particuliere verhuurders gelden deze restricties dus niet.

Heeft u vragen over deze nieuwe mogelijkheden per 1 juli 2016? Neem gerust contact met ons op!